August 2017 Kære Medlem. Du indbydes hermed til årets kunstudflugt og generalforsamling Fredag d. 15 september kl. 16.45 – ca. 21.00 På Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens. Vi starter med en omvisning i udstillingen: Tan Ping & Bjørn Nørgaard, herefter er der kaffe / te samt generalforsamling ifølge lovene, aftenen slutter med en let middag i cafeen. Vi havde oprindeligt annonceret generalforsamlingen til d. 1. september, men det har vist sig, at det var lige på det tidspunkt, at Horsens Kunstmuseum skifter udstilling – Så nu har vi fået lavet en aftale om omvisning i den meget spændende nye store udstilling med den kinesiske maler og grafiker Tan Ping og den danske billedhugger Bjørn Nørgaard Om udstillingen skriver museet: Bjørn Nørgaard har igennem de sidste 13 år i længere perioder arbejdet i Kina på lokale værksteder. Et forhold der naturligvis har haft indflydelse på kunstneres virke. Tan Ping er Bjørn Nørgaards gode kollega og samtalepartner. Tan Ping er primært maler/grafiker mens Bjørn Nørgaard primært er billedhugger. Der er således ikke tale om et slægtskab som sådan, men netop om dialog om kunstneriske spørgsmål. Denne dialog finder vi det væsentligt at præsentere som et kunstnerisk statement, hvor to verdener får mulighed for at mødes i samme hus. Vedr. generalforsamlingen; På valg er: Inger Johansen, Lisbeth Staack Fuglsang-Nielsen, Helle Juul Vilslev. Samt suppleant: Marianne Skyum Arrangementet er gratis for medlemmer, men af hensyn til bestilling af mad samt kaffe / te er tilmelding nødvendigt. Tilmelding senest søndag d. 10/9 2017 til Inger Johansen. Mobil: 23446248 mail: ingerjo@stofanet.dk Måske har du bemærket at vores hjemmeside er lidt død… Vi arbejder på at bruge kreds 3’s del af www.danmarksbilledkunstlaerere.dk Håber at du også er opmærksom på at du kan få og give inspiration via vores gruppe for Danmarks Billedkunstlærer, kreds 3 Østjylland på Facebook. http://www.facebook.com/#!/groups/195843307186025/ Venlig hilsen På bestyrelsens vegne Inger Johansen